top of page
IMG_20160123_130648_edited.jpg

עיצוב

מוצר

בחברה

הקיבוצית

שולחן ילדים מעץ / קיבוץ אפיקים

scroll

20210224_171100_edited.jpg

תערוכה זו היא חיפוש אחר סיפורם של חפצים שנוצרו על ידי ובעבור חברי קיבוצים שונים, שמגלמים בתוכם את מאפייני הזמן והמקום של ההתיישבות הקיבוצית. ייחודם של מוצרים אלו, נוסף לערכים האידיאולוגיים והמאפיינים ההתיישבותיים של החברה הקיבוצית, הוא כך שהם תוצר של ניסוי חברתי רחב היקף שפעל לעצב מחדש את דמותו של המתיישב העברי-ציוני-ישראלי, מהלך מתוכנן ומוקפד שנתן מענה לפרט ולקבוצה, תעסוקה ותחביב, רכוש ולבוש ופתרון פונקציונלי.

עגלול / קיבוץ יקום

DSC_0713_edited.jpg

עגלה / קיבוץ כנרת

בעלי המלאכה השונים בקיבוץ נדרשו לתת מענה לצרכים החדשים שהציבה בפניהם צורת ההתיישבות המהפכנית, ולעמוד על הצורך לקיים (אך לא לקדש) את חיי הפרט יחד עם חיי הקבוצה ולתת מענה לשאלות הנוגעות לשווי ושוויון, שיוך והשתייכות, ערך וערכים. מעשה ידיהם נתן צורה לרעיונות האידיאולוגיים של חיים קהילתיים ומבלי משים, ומשיקולי עלות, זמינות וחומריות התפתח סגנון ייחודי המשתנה מקיבוץ אחד למשנהו, אך שקיים בדרכו את אותם עקרונות.

DSC_0799_edited.jpg

סוס נדנדה / קיבוץ בית השיטה

בצורתם של חפצים אלו ניתן לזהות את מאפייני הקבוצות בהן נוצרו, אלו מקרינים חזות ישירה, צנועה ועמידה, ללא סממנים קישוטיים או נהנתנים. עם זאת, מהתחקות אחר עצם קיומם של מוצרים אלו, עולה הרגישות הרבה של יוצריהם לסביבתם והיכרותם עם צרכיהם האישיים של חברי הקהילה.

Pais_Logo-02-EN_edited.png
bottom of page